Axl Books

Sokrates och möjligheten
av en politisk konst
Charlotta Weigelt

  Läs mer

Ignorance
Between Knowing and Not Knowing
Gavin Morrison and Sigrid Sandström (eds.)

  Read More

Kontemporalism
Om samtidskonstens historia och framtid
Dan Karlholm

  Läs mer
  Recension i Kunstkritikk

Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet>
Anders Burman (red.)

  Läs mer


Vår bokserie Excerpt byter i och med utgivningen av Charlotta Weigelts Sokrates och möjligheten av en politisk konst utseende. Tanken att med serien samla arbeten av svenska filosofer, konst- och arkitekturteoretiker kvarstår dock oförändrad.


Tapirskrift
Rasmus Fleischer
  Ladda ned
Tysk idealism
Anders Burman, Rebecka Lettevall (red.))

  Läs mer

Konsten att handla, konsten att tänka
Ulrika Björk, Anders Burman (red.))
  Ladda ned
1930-1931. Den svenska
modernismen vid vägskälet

Helena Mattsson, Sven-Olov Wallenstein
 Ladda ned

 Bokserier

Alt

Skriftserien Alt. intresserar sig för hur arkitekturen påverkar samtiden och hur samtiden påverkar arkitekturen. Utöver texter skrivna på svenska kommer serien att introducera röster utanför det annars för fältet dominerande anglosaxiska språkområdet. Varje bok i serien ges ett förord som situerar det aktuella temat i ett svenskt sammanhang. Böckerna publiceras i både tryckt och elektroniskt form. Redaktörer för serien är Alexander de Cuveland och Staffan Lundgren.

Excerpt

I bokserien Excerpt ger vi ut arbeten av svenska filosofer, konst- och arkitekturteoretiker. Den första titeln i serien, som släpptes i mars 2008, var Deleuze och mångfaldens veck.

Typografi

Varje bok presenterar en unik omslagstypografi i urval av Konst & Teknik som också har formgivit serien. Det första typsnittet – Aurora Neu, Garnitur II (baserat på Jan Tschicholds Aurora Grotesk) – ritades av Mattias Jakobsson / Konst & Teknik.

Moderna Museet Essä

Moderna Museet Essä är en skriftserie som vill utnyttja essäformens flexibilitet för att undersöka relationen mellan det skrivna ordet och den visuella mångfald som Moderna Museet erbjuder.

Utgivningen är ett samarbete mellan Moderna Museet och Axl Books.

Om

Axl Books ger ut böcker inom arkitektur, konst och filosofi. Utgivningen sker på både svenska och engelska och riktar sig till både en svensk och internationell läsekrets, till akademiker och forskare såväl som den allmänne läsaren. En av tankarna bakom förlaget är att sprida forskningsnära litteratur utanför ett enbart akademiskt sammanhang i syfte att motverka framväxten av ett slutet forskarsamhälle.

About

Axl Books is an independent publishing house established in 2005 to promote, publish and distribute contemporary theoretical work in aesthetics, architecture, art, and philosophy. In so doing we hope to challange the growth of a closed scientific community and extend the range of impact of work produced in the aforementioned areas.

Open Access

As of January 1 2012, we encourage all contributors to our scientific publications to make their work published with us available open access in accordance with the "Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities" http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/.

Kontakt

Axl Books
T +46-(0)-70-610 00 46
M info@axlbooks.com
W www.axlbooks.com

Distribution

Norden

Förlagssystem AB
Box 30195
SE 104 25 Stockholm
T +46-(0)8 657 19 00
F +46-(0)8 657 19 95
M order@forlagssystem.se
W www.forlagssystem.se

United Kingdom

Word Power Books
43-45 West Nicolson Street
Edinburgh EH8 9DB
UK
T +44-(0)1316629112
F +44-(0)1316629112
M books@word-power.co.uk
W www.word-power.co.uk

Continental Europe

Vice Versa Vertrieb
Immanuelkirchstr. 12
D-10405 Berlin
Germany
T +49-30-616 092 36
F +49-30-616 092 38
M info@vice-versa-distribution.com
W http://www.vice-versa-distribution.com

Recensioner

Created using linkli.st by Konst & Teknik & Martin

Pressmeddelanden